Eesti     English     Latviski      Lietuviškai     По-русски
Personīgais klienta kabinets
Forex terminu skaidrojums

А - H I - М N - R S - Z


A

Appreciation Saka, ka valūta “aug”, kad līdz ar pieprasījuma palielināšanos uz to tās pozīcija tiek nostiprināta.
Arbitrage Finanšu instrumenta pirkšana vai pārdošana un vienlaicīga pretējas pozīcijas atvēršana citā tirgū ar mērķi gūt peļņu uz īslaicīgās kursa starpības. 
Ask (Piedāvājuma cena) Cena, par kuru var nopirkt bāzes valūtu.
Atliktais orderis Klienta Rīkojums Platformā atvērt vai aizvērt pozīciju, kad FI kotējums sasniedz Klienta noteikto līmeni.


В

Bar Chart (Cenu grafiks) Cenu grafika veids, kurā parādās  4 svarīgi cenu veidi: maksimums un minimums, uz kuru pamata tiek attelota vertikāla līkne, kā arī atvēršanas un slēgšanas cenas, kas tiek atzīmētas attiecīgi no kreisās un no labās puses no vertikālās līknes.
Bāzes valūta Pirmā valūta valūtas pārī jeb valūta, pret kuru Klients pērk vai pārdod otru valūtu.
Bid (pieprasījuma cena) Cena, par kuru var pārdot bāzes valūtu.


c

Candlestick Chart (Japāņu sveces) Japāņu sveču grafiks attēlo tirdzniecības cenu diapazonu, kā arī atvēršanas un slēgšanas cenas. Ja atvēršanas cena ir augstāka par slēgšanas cenu, taisnstūris starp šīm cenām ir aizkrāsots, pretējā variantā – tukšs. 
Carry Trade Vienlaicīga valūtas ar zemu ienesīgumu pārdošana un valūtas ar augstākām procentu likmēm pirkšana. Piemērs: Japānas jēna un tās kross-valūtas pāris GBP/JPY vai NZD/JPY.
CFD Contract for diference – finanšu līgums par starpību, kas sniedz Klientam iespēju tirgoties ar aktīviem, tos fiziski nepārvaldot. CFD tiek tirgoti uz maržas tirdzniecības nosacījumiem. Klienta peļņa vai zaudējumi veidojas no starpības starp CFD pirkšanas un pārdošanas cenām.
Chartist (Tehniskās analīzes speciālists) Finanšu analītiķis (chartist) – izmanto diagrammas un grafikus, kā arī vēsturiskos datus trendu noteikšanai un cenas virzības prognozēšanai.
Cross courses Valūtu pāri, kuros vienas valūtas vērtība tiek noteikta citas valūtas vienībās bez ASV dolāra piedalīšanas. Piemērs: EUR/GBP.


D

Darījums Uz Līguma pamata noslēgtais darījums pret segumu, kad Klients var atvērt pozīciju, kas ir lielāka nekā naudas līdzekļi, kas ir atspoguļoti Klienta Tirdzniecības kontā Platformā. Darījums sastāv no pozīcijas atvēršanas un pozīcijas slēgšanas ar vienādu apjomu: pirkums ar turpmāku pārdošanu vai pārdošanu ar turpmāku pirkšanu. Darījumam Platformā tiek piešķirts unikālais numurs.
Direct Quote Direct Quote (Tiešā kotēšana) - ārzemju valūtas vienības vērtības izteikšana nacionālās valūtas vienībās.
Double Bottom Tehniskās analīzes figūra, kad kurss divreiz bija kritis līdz noteiktam līmenim, un pēc tam atkal celies.
Double Top Tehniskās analīzes figūra, kad kurss divreiz tika celies līdz noteiktam līmenim, un pēc tam kritis.
Downtick Biržas darījums ar cenām, kas ir zemākas par tām, kas bija pēdējā analoģiskā darījumā.
Drošības depozīts Sabiedrības noteiktais sākotnējais naudas līdzekļu apjoms Darījumu veikšanai, ņemot vērā Klienta aizvērto pozīciju rezultātā iegūtos vai zaudētos naudas līdzekļus, kā arī veiktās naudas līdzekļu ieskaitīšanas un noņemšanas operācijas Tirdzniecības kontā. Drošības depozīts Platformā tiek atspoguļots sadaļā Balance (Bilance).


E

Equity (Līdzekļi) Drošības depozīts, ņemot vērā Klienta atvērtās pozīcijas, kopējais finanšu rezultāts, kas tiek aprēķināts šādi: Balance pieskaitot Floating Profit vai atņemot Floating Loss pieskaitot vai atņemot Storage. Tie ir līdzekļi Klienta kontā, samazināti par tekošiem zaudējumiem atvērtajās pozīcijās un palielināti par tekošo peļņu atvērtajās pozīcijās. Platformā tiek atspoguļots sadaļā Equity (Līdzekļi).

F

FI (Finanšu instrumenti) Finanšu instrumentu tirgus likumā definētie finanšu instrumenti un atvasinātie finanšu instrumenti, kā arī FOREX.
Flat forex Neitrāla pozīcija, kad ir aizvērtas visas pozīcijas.
Floating
profit/loss
Nerealizētā peļņa vai zaudējumi atvērtām pozīcijām saskaņā ar attiecīgiem kotējumiem.
Force majeur Notikumi, kurus nebija iespējams nedz prognozēt, nedz novērst. Pie tiem attiecās stihiskās nelaimes un dabas katastrofas, kari, terroristiskie akti, valdības, tiesību institūciju un izpildes valsts orgānu darbības, hakeru uzbrukumi un pārējās prettiesiskās darbības attiecībā uz kompānijas serveriem.
Forex

Valūtu maiņas tirgus, kurā notiek valūtu maiņas darījumi, kas neparedz naudas piegādi. Valūtas pāri tiek tirgoti uz maržas tirdzniecības nosacījumiem.

Free margin Naudas līdzekļi, kas nav izmantoti atvērtām pozīcijām. Free margin tiek aprēķināts šādi: Equity atņemot Margin.
Platformā tiek atspoguļots sadaļā Free margin (Brīvi).
Fundamentāla analīze Ekonomikas un politisko ziņu analīze ar mērķi prognozēt situācijas finanšu tirgū.

 

G

Gap (Cenu pārrāvums) Jebkura no divām situācijām: 1.tekošā kotējuma Bid ir lielāks par iepriekšējā kotējuma Ask; 2.tekošā kotējuma Ask ir mazāks par iepriekšējā kotējuma Bid. 

 

H

Hedging (hedžēšana) Īsu un garu pozīciju savienojums pēc dažādiem instrumentiem, pie kura samazinās valūtu risks.
Mācību konts
  • Nekāda riska
  • Iespēja apgūt tehniskās analīzes pamatmetodes
  • Psiholoģiska gatavība reālajai tirdzniecībai
  • Iepazīšanās ar RealTrader4
  • Tiek lietota virtuāla nauda
  • vairāk informācijas
    ATVĒRT MĀCĪBU KONTU

    Copyright © 2003 - 2019 SIA "Real Trade". All rights reserved.         Sekojiet mums