Eesti     English     Latviski      Lietuviškai     По-русски
Personīgais klienta kabinets
Forex terminu skaidrojums

А - H I - М N - R S - Z


O

Opening Gap (Cenu pārrāvums tirgus taklāšanās brīdī) Jebkura no divām situācijām: 1.tirgus atklāšanas kotējuma Bid ir lielāks par tirgus slēgšanas kotējuma Ask; 2.tirgus atklāšanas kotējuma Ask ir mazāks par tirgus slēgšanas kotējuma Bid.
Order Instrukcija uz pozīcijas atvēršanu vai slēgšanu, ordera līmeņa izvietošana, likvidēšana vai izmainīšana.


P

Padomdevējs Automatizētās tirdzniecības algoritms, kurš ir uzrakstīts MQL4 valodā, kas ļauj norisināties tirdzniecībai autonomajā režīmā ar Klienta Platformas palīdzību.
Pending order Atliktais orderis  - pavēle darījuma izpildei pie noteikta cenu līmeņa sasniegšanas.
Plain Market Tirgus ar zemu piedāvājumu un pieprasījumu. Ir raksturīga zema likviditāte, augsti spredi un agsta nepastāvība.
Platforma Tirdzniecības platforma interneta bāzē darbojošās programmnodrošinājums, kas nodrošina Klientiem iespēju patstāvīgi veikt darījumus ar finanšu instrumentiem , nodrošina šo darījumu un finanšu rezultātu aprēķinu un uzskaiti. Platformas lietošanas instrukcija ir atrodama izvēlnē"Palīdzība" Platformā vai arī nospiežot taustiņu F1 uz tastatūras.
Point-and-figure chart Šajā grafikā neparādās laika faktors, tikai cenas virzība.
Punkts (Point) Vismazākā uzliekamā kotēšanas vienība. Izņemot Japānas jēnu pukts ir vienāds ar 0.0001 valūtas vienībām. Jēnai punkts ir vienāds ar 0.01. 100 pipsi tiek saukti par figūru jeb par lielāko figūru.


R

Range market Starpība starp maksimālo un minimālo instrumenta cenu noteiktā tirdzniecības sessijā.
Requote Paziņojums par kotējuma izmaiņu ar piedāvāto jauno kotējumu Darījumu veikšanai. Gadījumā, ja uzstādītais kotējuma maksimālās novirzes lielums Platformā nav vienāds ar nulli un starpība starp sākotnējo un Sabiedrības piedāvāto jauno kotējumu ir mazāka vai vienāda ar noteikto maksimālās novirzes lielumu, Serveris nenosūta jauno kotējumu uz Klienta Platformu, bet atver Darījumu. Šajā gadījumā, atvēršanas cena noteiktajā diapazonā var atšķirties no sākotnēji pieprasītā kotējuma.
Mācību konts
  • Nekāda riska
  • Iespēja apgūt tehniskās analīzes pamatmetodes
  • Psiholoģiska gatavība reālajai tirdzniecībai
  • Iepazīšanās ar RealTrader4
  • Tiek lietota virtuāla nauda
  • vairāk informācijas
    ATVĒRT MĀCĪBU KONTU

    Copyright © 2003 - 2019 SIA "Real Trade". All rights reserved.         Sekojiet mums