Eesti     English     Latviski      Lietuviškai     По-русски
Personīgais klienta kabinets
Forex terminu skaidrojums

А - H I - М N - R S - Z


S

Spike Salīdzinoši strauja cenas virzība augšā vai lejā īsā laika posmā.
Spot price Tekoša tirgus cena.
Spread Punktos izteikta starpība starp kotējumiem Ask un Bid.
Stop out

Platformā automātiski nosūtīts rīkojums pozīcijas aizvēršanai piespiedu kārtā, ja Margin level Tirdzniecības kontā ir mazāks par 30% (trīsdesmit procentiem) no Equity.

Storage (swap) Maksājums par atvērtās pozīcijas pārnešanu uz nākamo diennakti, šis maksājums var būt gan ieturēts no Tirdzniecības konta, gan ieskaitīts Tirdzniecības kontā. Storage punktu lielums katram FI ir norādīts Cenrādī.
Spot kurss (spot)

Noteikta uz darījuma noslēgšanas brīdi vienas valsts valūtas cena, kas ir izteikta kādas citas valsts valūtā,  ar banku-kontraģentu valūtu apmaiņu noteikumu otrajā darba dienā no darījuma noslēgšanas brīža.


Т

Tick Cenas izmaiņa no vienas uz otru, starp kurām nav citu cenu.
Trading account (Tirdzniecības konts)

Universāls personificēts reģistrs operāciju uzskaitei tirdzniecības platformā, kurā tiek attēlotas noslēgtas transakcijas, atvērtās pozīcijas, ne-tirdzniecības operācijas  un orderi.

Trailing stop Īpašs algoritms pozīcijas pārvaldīšanai:

1. Tiklīdz ieņēmums no atvērtās pozīcijas pārsniegs Trailing Stop lielumu, uz serveri tiek nosūtīts norīkojums par Stop Loss ordera ordera izvietojumu Trailins Stop lieluma attālumā no esošas cenas;  

2. Tiklīdz tiks saņemts kotējums, kurš pārsniegs Trailins Stop lielumu, no izliktā Stop Loss ordera, uz serveri tiek nosūtīts rīkojums par šī ordera līmeņa maiņu, lai tas atrastos Trailing Stop lieluma attālumā no esošās cenas.


U

Uptick Jauns cenas kotējums, kurš ir augstāks par iepriekšējo.

Value date

Saistību izpildes datums (maksājumu izpilde). Spota valūtu darījumos Value date parasti ir otrā darba diena, kas seko pēc darījuma datuma.
Variation margin

Papildus marža, kuru brokeris pieprasa no klienta atkarībā no kursu svārstībām tirgū.


 

Mācību konts
  • Nekāda riska
  • Iespēja apgūt tehniskās analīzes pamatmetodes
  • Psiholoģiska gatavība reālajai tirdzniecībai
  • Iepazīšanās ar RealTrader4
  • Tiek lietota virtuāla nauda
  • vairāk informācijas
    ATVĒRT MĀCĪBU KONTU

    Copyright © 2003 - 2019 SIA "Real Trade". All rights reserved.         Sekojiet mums